english deutsch czech fran├žais
Stealth Cat
Ninja

SMLUVNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY VYUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. SMLUVNÍ PODMÍNKY

Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami a podmínkami používání webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědni za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo vstupovat na tyto stránky. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny autorským právem a ochrannou známkou.

2. POUŽITÍ LICENCE

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informaci nebo software) na webových stránkách Ninja karty pouze pro osobní a nekomerční použití. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva a na základě této licence je zakázáno
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakýkoli veřejný výstup (komerční nebo nekomerční);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo reverzně pracovat na jakémkoliv softwaru obsaženém na webových stránkách Ninja karty;
  4. odstranit veškerá autorská práva nebo jiné vlastnické notace z materiálů; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo "zrcadlit" materiály na libovolném jiném serveru.
 2. Tato licence se automaticky ukončí, pokud kdykoliv porušíte některá z těchto omezení. Po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte k dispozici, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. ODPOVĚDNOST

 1. Materiály na webových stránkách Ninja karty jsou poskytovány "tak jak jsou". Web Ninja karty neposkytuje žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, a tímto odmítá a odmítá veškeré další záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv. Společnost Sneaky Cards dále nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách spojených s touto stránkou.

4. OMEZENÍ

V žádném případě nebude web Ninja karty odpovědný za škody (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu dat nebo zisk nebo z důvodu přerušení podnikání) vyplývající z používání nebo neschopnosti používat materiály na internetových stránkách. A to i v případě, že takové škody byly písemně oznámeny webu Ninja karty nebo jeho zplnomocněným zástupcům. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se tato omezení vztahovat na vás.

5. REVIZE A ERRATA

Materiály, které se objevují na webových stránkách Ninja karty, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Web Ninja karty nezaručuje, že některý z materiálů na svých webových stránkách je přesný, kompletní nebo aktuální. Web Ninja karty může provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách kdykoli a bez upozornění. Ninja karty se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. ODKAZY

Web Ninja karty nekontroloval všechny stránky propojené s jeho internetovými stránkami a neodpovídá za obsah těchto odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu nepředstavuje souhlas se webem Ninja karty. Používání takovýchto propojených webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

7. ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Ninja karty může tyto podmínky pro své webové stránky kdykoli bez upozornění změnit. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Smluvních podmínek.

8. ÚSTAVNÍ PRÁVO

Jakékoli nároky týkající se webových stránek Ninja karty se řídí právními předpisy státu České republiky bez ohledu na ustanovení o kolizním právu.

Všeobecné smluvní podmínky platné pro používání webových stránek.

9. PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ SLEDOVÁNÍ KARTY

Vytvořením účtu a zadáním vašich informací do našich stránek souhlasíte s následujícími podmínkami použití.

 1. Udělujete své aktuální umístění za účelem sledování a uložení prostřednictvím IP a / nebo jiných geolokačních prostředků. Tato data o poloze mohou být veřejně využívána a sdílena prostřednictvím sneakycards.com a / nebo aplikace nebo platformy první strany.
 2. Udělujete povolení k použití vašeho e-mailu jako osobního identifikátoru vašeho účtu a navíc jako prostředek k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně jakýchkoli souvisejících akcí. To zahrnuje propagační a komerční využití e-mailu a / nebo e-mailového newsletteru. Tento e-mail nebudeme sdílet s třetími stranami.
 3.  

  LICENČNÍ INFORMACE

  Creative Commons License
  Ninja karty odCody Borst podléhají licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
  Na základě práce na http://sneakycards.com/.

  Veškeré licence pro distribuci v České a Slovenské republice vlastní firma MINDOK.

“MÁM RÁD LEGÁLNÍ VĚCI” - PRAVIL PRÁVNÍK

SLEDUJ JEJICH TRASU

Sleduj svoje karty.

MÁŠ NÁPAD?

Vytvoř novou kartu.

SDÍLEJ & BAV SE

Spoj se s naší komunitou.

#NINJAKARTY